top of page

Vải cho túi sinh thái

Bông vải chéo

Nylon (không thấm nước)

bottom of page